Oprava automatickej prevodovky

Automatická prevodovka

PREVODOVKA Automatická

 • Doba opravy:

  cca 5 prac. dní

Opravujem všetky druhy automatických prevodoviek pre osobné autá, terénne autá a dodávky.
Pozri nižšie.

 • Hydrodynamická prevodovka

  Hydrodynamická prevodovka je najrozšírenejším druhom automobilovej automatickej prevodovky. Jej základným komponentom je hydrodynamický menič, ktorý vynašiel nemecký vynálezca Hermann Föttinger. Ďalšími základnými prvkami sú planétové súkolia, hydraulický systém, lamelové spojky a parkovacia západka. Tento druh prevodovky je považovaný za štandardnú, klasickú automatickú prevodovku, ktorej sa ostatné druhy automatických prevodoviek snažia funkčnosťou a správaním priblížiť.

 • Dvojspojková prevodovka DSG

  Moderná automatická prevodovka, u ktorej je hydrodynamický menič krútiaceho momentu nahradený dvoma spojkami, takže dokáže radiť bez straty výkonu. Existuje rozdiel medzi staršou 6-stupňovou DSG a novšou 7-stupňovou DSG prevodovkou. DSG sa skladá z dvoch čiastkových prevodoviek. Obe čiastkové prevodovky sú konštruované ako mechanické prevodovky a každej z nich patrí jedna viaclamelová spojka. Obe spojky pracujú v špeciálnom oleji pre automatické prevodovky DSG. Sú ovládané z mechatroniky a spínajú a rozopínajú podľa toho, aký rýchlostný stupeň má byť zaradený. Prvý z nich spína rýchlostné stupne 1., 3., 5., (7.) a spätný chod a druhá 2., 4. a 6. Vždy je činná iba jedna prevodovka. V druhej je už zaradený rýchlostný stupeň, ale jej spojka nie je zapnutá. Laicky povedané na príklade - automobil jazdí so zaradeným 3. rýchlostným stupňom (zaradený prvý prevodovkou) a na druhej prevodovke je už pripravený 4. stupeň na zaradenie až to bude potrebné.

 • Automatizovaná prevodovka (Robotizovaná prevodovka)

  Z hľadiska funkcie je to normálna manuálna prevodovka, v ktorej riadiaca jednotka zabezpečuje ovládanie spojky a preraďovanie. Pretože principiálne je táto prevodovka zhodná s obyčajnou manuálnou prevodovkou, pri radení musí riadiaca jednotka vypnúť spojku, preradiť rýchlosť a spojku opäť spojiť.

 • Variátor

  Zatiaľ čo všetky spomínané druhy automatických prevodoviek majú, rovnako ako manuálne prevodovky, niekoľko prevodových stupňov, ktoré prevodovka samočinne radí, variátor umožňuje plynulú zmenu prevodového pomeru. Sú to v podsate dva kužele s rozdielnym priemerom otočené proti sebe a prepojené reťazou. Posúvaním reťaze po kuželoch dochádza k plynulej zmene prevodového pomeru. Využitie nachádza najmä v skútroch.

 • Užitočné tipy

  Roztlačovanie

  Pri vozidlách s automatickou prevodovkou nemožno motor štartovať roztlačovaním alebo rozťahovaním vozidla. Na zaradenie rýchlostného stupňa je potrebný určitý tlak v systéme a ten vytvára čerpadlo len pri bežiacom motore. Prenos energie z kolies roztlačovaného vozidlá na motor tak nie je možné.

  Ťahanie – vlečenie vozidla

  Ťahať vozidlo s automatickou prevodovkou je za určitých okolností možné. Volič musí byť v polohe N a neodporúča sa ísť vyššou rýchlosťou ako 50 km/h na vzdialenosť nie dlhšiu ako 50 km. Na dlhšie vzdialenosti je lepšie si privolať odťahovú službu. Pri ťahaní na väčšiu vzdialenosť musí byť vozidlo vpredu zdvihnuté. Ak totiž nepracuje motor, nepracuje ani olejové čerpadlo, rotujúce časti prevodovky nie sú dostatočne mazané, a tak môže na dlhšej vzdialenosti dôjsť k ich poškodeniu.

  Čo automatickým prevodovkám najviac neprospieva

  Napriek tomu, že výrobcovia sa v posledných rokoch snažia vyrábať svoje prevodovky čo najviac odolné voči nesprávnemu zaobchádzaniu, stále existujú spôsoby ako prevodovke skrátiť životnosť či rovno ju poškodiť. Najmä pri starších typoch je veľmi rizikové zaradiť volič do polohy P alebo preraďovať smer jazdy, ak vozidlo ešte nezastavilo. Bez ohľadu na modernosť prevodovky je veľmi škodlivé snažiť sa o pískavé pretáčanie kolies pri rozjazdoch tak, že v polohe N sa vytočí motor a presunie sa volič do polohy D. Nevhodné sú aj časté presuny voliča medzi režimami D a R – tzv. rozhúpanie, napríklad pri snahe vyslobodiť sa ak vozidlo zapadlo do blata či do snehu.
  Diskutabilný je aj častý presun voliča do polohy N za jazdy, takzvane vyraďovanie na neutrál. Pri vyraďovaní na neutrál a následnom opätovnom zvolení jazdného režimu za jazdy dochádza k pomerne výrazným zmenám hydraulického tlaku v prevodovke. Konkrétne v časti rýchlostného stupňa, z ktorého sa vyradilo a do ktorého sa po presune z neutrálu za jazdy opäť prevodovka vráti. Pomerne zanedbateľná úspora tak rozhodne nevyrovná skrátenie životnosti danej skupiny, obzvlášť ak sa takéto vyraďovanie často používa. Podobne to platí aj pri dojazdoch a státí na križovatke. Odporúča sa nevyraďovať, o všetko sa postará inteligentná riadiaca jednotka. Životnosť prevodovky značne ovplyvňuje aj príliš dynamická jazda s dostatočne nezohriatou prevodovkou a taktiež nadmerné zaťažovanie, napríklad častým ťahaním ťažkých prívesov. Ak zvyknete ťahať ťažký príves a prevodovka je vybavená sekvenčným radením, odporúča sa prvé dva stupne zaraďovať manuálne a do automatického režimu D prepnúť až pri vyšších rýchlostiach. Zníži sa tým tepelné namáhanie prevodovky – meniča. Pri častejšom ťahaní ťažkých prívesov sa odporúča demontovať prídavný chladič prevodového oleja, výrazne sa tým predĺži životnosť prevodovky. Pri ťahaní prívesov je však nutné podotknúť fakt, že automat s hydrodynamickým meničom si v tomto smere vedie lepšie ako automatická variátorová prevodovka CVT, ale aj manuálna prevodovka s chúlostivým dvojhmotovým zotrvačníkom.

  Podozrivé správanie automatickej prevodovky

  • Z prevodovky by nemali vychádzať žiadne podozrivé zvuky
  • Radenie rýchlostí by malo byť hladké a plynulé bez rázov
  • Zaradený rýchlostný stupeň nesmie príliš dlho alebo dokonca trvalo preklzávať
  • Pri konštantnej jazde nesmú otáčky motora kolísať
  • Zmätočné radenie prezrádza chybu v riadiacej jednotke

Čo opravujem PREVODOVKY